Certyfikat księgowy

Certyfikat księgowy

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie z  dniem 1 lipca 2010 roku,  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, wprowadza klasyfikację zawodów.

Akademia Biznesu MDDP proponuje w potwierdzenie kwalifikacji w ramach dwóch zawodów:

1)  Księgowy -  kod zawodu 331301 – po zakończeniu kursu „Akademia księgowości”

2)  Główny Księgowy – kod zawodu 121101 – po zakończeniu kursu „Akademia główny księgowy”

Kursy zawodowe Akademii Biznesu MDDP kończą się nieobowiązkowym egzaminem tzw. certyfikacją zawodu księgowego >>>

 Opinie
Menu główne
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy